Contact

Heeft u een hulpvraag? Vul dit formulier in.

Gegevens


Vincentiusvereniging Conferentie H. Maria Brigida

Rsin : 8062.60.816

KvK : 40235204

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter : mevr. Ingrid Vos De Wael - Brinksma

Vice-voorzitter : dhr. Jos Breuer

Secretaris : dhr Georges Krekel

Penningmeester : dhr. Peter Klinkenberg

Het Algemeen bestuur bestaat uit het Dagelijks bestuur en de overige leden van de conferentie.


Wij kunnen niet zonder uw steun! Donaties aan IBAN NL15RABO0159720664 t.n.v. Conf. H. Maria Brigida onder vermelding van Gift

© Copyright 2019 Vincentiusvereniging Conferentie H. Maria Brigida. Powered by Peter Klinkenberg.