Doelstelling

De doelstelling van de Vincentiusvereniging is het beoefenen van alle vormen van vrijwillige hulpverlening, door het ondersteunen en inzetten van vrijwilligers, welke aangepast aan de steeds wisselende noden, behoeften en omstandigheden, bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van haar doel. Medewerking aan dergelijke projecten op nationaal en internationaal niveau. Het vormen en in stand houden van groepen en personen, welke zich inzetten voor activiteiten ten behoeve van de doelstelling van de vereniging. Het geven van vorming en voorlichting ter bevordering van de aan haar doelstelling ten grondslag liggende mentaliteit en ter stimulering en begeleiding van haar activiteiten. Nauwe samenwerking met personen en verenigingen, overheids- en particuliere instellingen, zowel op het terrein van de beroepsmatige maatschappelijke dienstverlening als van de vrijwillige sociale hulpverlening met eenzelfde doelstelling. Het vaststellen van algemene beleidslijnen voor de leden van de vereniging betreffende de ontwikkeling van activiteiten.Het verlenen van diensten aan leden van de lokale vereniging, hetzij rechtstreeks, hetzij middels instellingen waarmee wordt samen gewerkt. De leden van de lokale vereniging kunnen het beleid van de landelijke vereniging ondersteunen.